BESTEŽINSKO STANJE FIDESA I — SAVEZNIČKI SISTEM

Zašto Super Tim evropskih tvrdih desničara još od marta nije uspeo da formira treću po jačini frakciju u Evropskom parlamentu?

Viktor Orban i Marin Le Pen na decembarskom Samitu desničara u Varšavi

“Mrvice sa filozofske trpeze”: Promišljanja o Pravu, Utopiji, Slobodi, Pravdi o Samopoštovanju…

Akademik Danilo Basta (foto: SANU)

In memoriam: Vladimir Sokolov, šahovski majstor (Novi Sad, 321.8. 1933 — Beograd 2021)

IN MEMORIAM: Velemajstor Boško Abramović (70) — 14.2.1951. - 19.12. 2021

Izuzetan publicistički prvenac Vladimira Lazora — Putovanje kroz šahovsko kraljevstvo

Приказивање истине о Алојзију Степинцу

Надбискуп др Алојзије Степинaц

Ova serija je dokaz više da se u hrvatskoj javnosti još uvek ne može na pravi i dosledan način progovoriti o tragičnoj sudbini srpskog naroda u Hrvatskoj

DUBAI: Meč za prvaka sveta u šahu: Karlsen - Nepomniači 7,5:3,5

Prvak sveta u šahu, Norvežanin, Magnus Karlsen

Jedna od posledica naprednjačkog načina vladavine je da danas nema više ni traga od jasno profilisanog društvenog i političkog angažmana studentskog pokreta

Beograd 1968.

„Svedok“ se bavi političkim, ekonomskim i društvenim dešavanjima u Srbiji i u svetu. Od maja 1996. do marta 2020. Svedok je izlazio u štampanom izdanju.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store