Akademik SANU, prof. dr Vasilije Krestić (Povodom 80 godina od uspostavljanja ustaških logora smrti):

Jasenovac ‒ paradigma stradalništva: Zašto Srbi nisu ispunili amanet Jovana Dučića?!

Oni koji su počinili genocid podigli su svoje memorijale i u njima bezobzirno krivotvore istoriju prema svojim potrebama i merilima ne obazirući se na naučno proverene istorijske izvore, na činjenice

Sve rekao u pesmi o “Sinovima tisućljetne kulture”: Jovan Dučić
Ostaci logora Jasenovac

„Svedok“ se bavi političkim, ekonomskim i društvenim dešavanjima u Srbiji i u svetu. Od maja 1996. do marta 2020. Svedok je izlazio u štampanom izdanju.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store