Podsećanje: Na današnji dan, 11, aprila 2002, pred zgradom tadašnje Savezne skupštine SRJ, ubio se Vlajko Stojiljković, bivši ministar policije Srbije i savezni poslanik

Oproštajna pisma Vlajka Stojiljkovića

Vlajko Stojiljković i Slobodan Milošević

Pismo saveznog poslanika i bivšeg ministra policije Srbije advokatu Branimiru Guglu

Pismo Urošu Šuvakoviću, članu Glavnog odbora SPS:

Komentar glavnog urednika “Svedoka” (Svedok, 299, 16. april 2002.)

Pesma nas je održala, njojzi hvala!

„Svedok“ se bavi političkim, ekonomskim i društvenim dešavanjima u Srbiji i u svetu. Od maja 1996. do marta 2020. Svedok je izlazio u štampanom izdanju.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store